Crea Weekend Rijswijk


(De Broodfabriek)

In het weekend van 4, 5 en 6 april 2014 bent u van harte welkom op het Crea Weekend in Rijswijk, dé beurs voor creatieve mensen. Op deze beurs struint u op uw gemak langs circa 200 verkoopstands met een grote diversiteit aan creatieve hobby's en zelfgemaakte producten. Tevens heeft u de mogelijkheid om aan te schuiven bij leuke workshops en demonstraties.


De beurs vindt plaats in De Broodfabriek te Rijswijk. (Volmerlaan 12 2288 GD Rijswijk)
Kijk voor meer informatie op onze website www.creaweekend.nl

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Binnenspeeltuin-Evenementen.