Het Land van Jan Klaassen Iedere dag open van 1 april t/m 31 augustus 2014

April - Seizoensopening

1 april 2014
Ieder jaar wordt het park opgeknapt, zodat het er weer prachtig uitziet voor het nieuwe seizoen. Schilderen, zagen en schuren, de hele winter worden alle toestellen onderhanden genomen. Alles heeft een likje verf gekregen, het hout is vervangen en opgeknapt en alles kleurt er mooi bij. Het Land van Jan Klaassen is vanaf 1 april tot en met 31 augustus 2014 iedere dag open van 10.00 - 17.00 uur.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Binnenspeeltuin-Evenementen.