Meivakantie in Het Land van Jan Klaassen

Meivakantie

26 april t/m 4 mei 2014
Hoera, het is weer vakantie, iedereen is vrij van school. En in een leuke tijd! In de meivakantie beginnen de meeste bloemen weer te bloeien. Mooie kleuren en een lekker zonnetje maken van de vakantie een waar feest. Jan Klaassen en Katrijn hebben er deze vakantie weer zin in. In het theater beleven ze grappige avonturen. Buiten op het gras zijn er heerlijk loungeplekken gemaakt, zodat ouders relaxen in de zon terwijl de kinderen spelen. Neem laptop of smartphone mee en maak op het terras gebruik van de gratis Wifi. Tijdens de meivakantie is Het Land van Jan Klaassen iedere dag open van 10.00-17.00 uur.

Koningsdag
26 april 2014
Speciale poppenkastvoorstelling in het theater van Jan Klaassen. Jan Klaassen krijgt ‘hoog bezoek’ tijdens de poppenkastvoorstelling. Benieuwd hoe dat afloopt? Kom op Koningsdag naar Het Land van Jan Klaassen. Open van 10.00 - 17.00 uur.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Binnenspeeltuin-Evenementen.