Pasen in Het land van Jan Klaassen

by Annemieke Zweekhorst
(Braamt)

Paashaas

Paashaas

Paashaas

Een ei hoort erbij,


Paasvakantie - Paaseieren zoeken bij Jan Klaassen
19, 20 en 21 april 2014

Op paaszaterdag, 1ste en 2de Paasdag komt de Paashaas op bezoek bij Jan Klaassen en Katrijn. Wat een gezelligheid, we gaan Paaseieren zoeken met de grote Paashaas. Tijdens de middagvoorstelling gebeuren spannende avonturen en verstopt de Paashaas Paaseieren in de speeltuin. Jullie mogen allemaal mee helpen zoeken! Alle gevonden paaseieren mag je houden. Lekker smikkelen en smullen!

Open van 10 - 17 uur

Het Land van Jan Klaassen
info@janklaassen.nl
www.janklaassen.nl
Twitter: @1janklaassen
facebook.com/landvanjanklaassen

Download de Jan Klaassen app

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Binnenspeeltuin-Evenementen.