Speelrijk

Speelrijk


7 t/m 9 juni 2014, Van Nelle Fabriek Rotterdam

Speelrijk is het familie-evenement voor gezinnen met kinderen van 2 tot 12 jaar.

Binnen en buiten de Van Nelle Fabriek in Rotterdam kunnen jouw kinderen 3 dagen eindeloos spelen met hun favoriete speelgoed en genieten van prachtige voorstellingen en spetterende live-optredens.
Koop nu een dagkaart en geef ook jouw kinderen een Pinksteren om nooit te vergeten!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Binnenspeeltuin-Evenementen.